Visitors in 2009

Name Affiliation Stay
Mr. Yudai Suwa U Tokyo Oct. 26, 2009 - Mar. 21, 2010
Mr. Kazumi Kashiyama Kyoto U Dec. 7-9, 2009
Dr. Kazuharu Bamba Taiwan National Tsing Hua U - July 31, 2009
Dr. Shunsaku Horiuchi U Tokyo Mar. 17, 2009
Prof. Roberto Emparan ICREA & U Barcelona Jan. 22 - Feb. 10, 2009
Dr. Shuntaro Mizuno RESCEU, U Tokyo Jan. 13, 2009

Visitors in the past

2008